ریاضی عمومی پیش دانشگاهی و پایه

انتشارات قبولی

مقطع : سوم دبیرستان
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱۶

توضیحات

کتاب ریاضی عمومی پیش دانشگاهی اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۴۴۰۰ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان پیش دانشگاهی تجربی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۱۶ درس زیر است: درس اول: آمار ۳۲۴ سوال درس دوم: آنالیز ترکیبی ۶۴ سوال درس سوم: احتمال ۳۰۳ سوال درس چهارم: تابع و معادله درجه دوم ۱۰۳ سوال درس پنجم: تابع ۳۲۰ سوال درس ششم: معادلات و نامعادلات ۶۳ سوال درس هفتم: توابع نمایی، لگاریتم و عدد نپر ۱۳۷ سوال درس هشتم: مثلثات ۱۸۹ سوال درس نهم: حد و پیوستگی توابع ۲۳۴ سوال درس دهم: دنباله‌های حسابی و هندسی ۱۰۱ سوال درس یازدهم: دنباله‌ها ۵۶ سوال درس دوازدهم: مشتق ۳۱۵ سوال درس سیزدهم: کاربرد مشتق ۴۱۱ سوال درس چهاردهم: هندسه مختصاتی و منحنی‌های درجه دوم ۲۹۹ سوال درس پانزدهم: انتگرال ۱۹۱ سوال درس شانزدهم: ماتریس ۶۵ سوال کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.