جامعه‌شناسی ۱

انتشارات قبولی

مقطع : پایه دهم انسانی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱۴

توضیحات

کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۵۰۰ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان رشته‌ انسانی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۱۴ فصل زیر است: درس اول: کنش‌های ما ۶۹ سوال درس دوم: پدیده‌های اجتماعی ۵۲ سوال درس سوم: جهان اجتماعی ۴۸ سوال درس چهارم: تشریح جهان اجتماعی ۴۵ سوال درس پنجم: جهان‌های اجتماعی ۵۲ سوال درس ششم: پیامد‌‌های جهان اجتماعی ۶۱ سوال درس هفتم: ارزیابی جهان‌های اجتماعی ۴۷ سوال درس هشتم: هویت فردی و اجتماعی ۴۹ سوال درس نهم: بازتولید هویت اجتماعی ۲۵ سوال درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی ۲۲ سوال درس یازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی ۲۳ سوال درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی ۱۸ سوال درس سیزدهم: هویت ایرانی ۱۹ سوال درس چهاردهم: هویت ایرانی ۱۵ سوال کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.