علوم و فنون ادبی ۱

انتشارات قبولی

مقطع : پایه دهم انسانی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱۷

توضیحات

کتاب علوم و فنون ۱ پایه دهم اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۴۰۰ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان رشته‌ انسانی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۱۷ فصل زیر است: درس اول: مبانی علوم و فنون ادبی ۲۹ سوال درس دوم: بررسی و طبقه بندی آثار ۳۹ سوال درس سوم: کالبد شکافی متن ۱ (شعر) ۵۳ سوال درس چهارم: کالبد شکافی متن ۲ (نثر) ۴۱ سوال درس پنجم: زبان و ادبیات پیش از اسلام ۳۱ سوال درس ششم: شکل گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی ۳۶ سوال درس هفتم: سبک و سبک شناسی، سبک خراسانی ۴۲ سوال درس هشتم: زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم ۲۸ سوال درس نهم: سبک و سبک شناسی، سبک عراقی ۳۲ سوال درس دهم: سازه‌ها و عوامل تاثیرگذار شعر فارسی ۲۳ سوال درس یازدهم: هماهنگی پاره‌های کلام ۳۹ سوال درس دوازدهم: قافیه ۲۸ سوال درس سیزدهم: وزن شعر فارسی ۲۰ سوال درس چهاردهم: واج آرایی و واژه آرایی ۱۴ سوال درس پانزدهم: سجع و انواع آن ۱۴ سوال درس شانزدهم: موازنه و ترصیع ۱۰ سوال درس هفدهم: جناس و انواع آن ۷ سوال کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.