تاریخ ۱

انتشارات قبولی

مقطع : پایه دهم انسانی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱۵

توضیحات

کتاب تاریخ ۱ پایه دهم اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۵۲۲ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان رشته‌ انسانی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۱۵ فصل زیر است: درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری ۶۹ سوال درس دوم: تاریخ، زمان و مکان ۵۰ سوال درس سوم: باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی ۴۶ سوال درس چهارم: پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر ۵۹ سوال درس پنجم: هند و چین ۲۹ سوال درس ششم: یونان و روم ۴۷ سوال درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور ۴۰ سوال درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی ۲۸ سوال درس نهم: ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان ۴۳ سوال درس دهم:‌ اشکانیان و ساسانیان ۲۸ سوال درس یازدهم: آیین کشورداری ۲۲ سوال درس دوازدهم: جامعه و خانواده ۱۴ سوال درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت ۲۲ سوال درس چهاردهم: دین و اعتقادات ۱۵ سوال درس پانزدهم: زبان و آموزش ۱۱ سوال کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.