زیست شناسی ۲

انتشارات قبولی

مقطع : پایه یازدهم تجربی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۲۴

توضیحات

کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۵۰۰ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان رشته‌ی علوم تجربی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۹ فصل زیر است: فصل اول: تنظیم عصبی ۱۳۹ سوال فصل دوم: حواس ۱۳۹ سوال فصل سوم: دستگاه حرکتی ۸۳ سوال فصل چهارم: تنظیم شیمیایی ۴۱ سوال فصل پنجم: ایمنی ۵۱ سوال فصل ششم: تقسیم یاخته ۵۴ سوال فصل هفتم: تولید مثل ۲ فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان ۰ فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ه ۰ کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.