دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی کامپیوتر
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷