جغرافیا ۳

انتشارات قبولی

مقطع : پایه دوازدهم انسانی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۶

توضیحات

کتاب جغرافیا ۳ پایه دوازدهم اپلیکیشن قبولی با دارا بودن بیش از ۵۰۰ تست به صورت درس به درس و طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و نکات تستی توسط تیم قبولی برای دانش‌آموزان رشته‌ علوم انسانی تهیه شده است. سوالات در سطوح آسان، متوسط و سخت طراحی شده است که کاربر با توجه به نیاز خود می‌تواند به صورت درس به درس و در سطح دلخواه تست بزند. ساختار کلی این کتاب شامل ۶ درس زیر است: درس اول: شهرها و روستاها ۰ سوال درس دوم: مدیریت شهر و روستا ۲۵۳ سوال درس سوم: ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل ۰ سوال درس چهارم: مدیریت حمل و نقل ۰ سوال درس پنجم: انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی ۰ سوال درس ششم: مدیریت مخاطرات طبیعی ۰ سوال کتاب‌ به صورت نسخه دیجیتال برای دانش آموزان قابل دسترسی است. دانش آموزان با دانلود رایگان اپلیکیشن قبولی و خرید آنلاین کتاب‌ می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.