آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی

انتشارات قبولی

مقطع : برنامه‌ریزی شهری
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸