سیستم‌های کنترل خطی

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی برق
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۷