آسیب‌شناسی و فن‌شناسی بناهای سنتی

انتشارات قبولی

مقطع : مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۸