ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

انتشارات نیک‌انجام

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : غلامرضا اکبری، مهدی منصوری، بهمن مؤذنی پور
تعداد صفحات : ۳۸۳
تعداد فصول :۵۶
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۱۴۶۳۸۴
قیمت نسخه چاپی : ۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۳

توضیحات

کتاب گسسته دوازدهم انتشارات نیک انجام به صورت درس به درس توسط گروه مولفان این انتشارات نگارش شده است و در اختیار کاربران اپلیکیشن قبولی قرار داده شده است. پرسش های این کتاب به صورت کاملا مفهومی طراحی شده و دارای پاسخ های کاملا تشریحی می باشد که با توجه به چاپ نهایی کتاب درسی گسسته پایه دوازدهم طراحی شده است. این کتاب مجموعه متنوعی از تست های کنکور سراسری سال های قبل و همچنین تعداد قابل توجهی تست تالیفی است و از منابع مناسب برای آمادگی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک جهت شرکت در کنکور می باشد. تست ها کاملا طبقه بندی شده هستند و بر اساس تقویم آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های قلم چی و گزینه دو چیدمان شده اند. بنابراین دانش آموزان می توانند همزمان با تدریس دبیران در کلاس درسی، به تست های مربوطه پاسخ دهند. این کتاب شامل ۷ فصل می باشد. ساختار کلی این کتاب به صورت زیر است: فصل اول: آنالیز ترکیبی فاکتوریل، جایگشت، تبدیل، اصل جمع، اصل ضرب- ۳۲ سوال ترکیب- ۳۲ سوال تبدیل و ترکیب- ۲۵ سوال جایگشت با تکرار- ۱۳ سوال جایگشت دوری- ۴ سوال افراز- ۱۶ سوال فصل دوم: مبانی ریاضیات و مجموعه گزاره و گزاره نما- ۱۱ سوال ترکیب گزاره ها و هم ارز منطقی- ۲۰ سوال سورها- ۱۴ سوال مفاهیم اولیه مجموعه و اعمال روی بازه ها- ۲۲ سوال مجموعه و زیرمجموعه- ۲۹ سوال زیرمجموعه های سره- ۵ سوال مجموعه های توانی- ۱۰ سوال نمودار ون- ۳۰ سوال تفاضل متقارن (مطلب خارج از کتاب درسی فقط برای علاقمندان)- ۱۱ سوال ضرب دکارتی- ۱۶ سوال فصل سوم: احتمال پیشامد و فضای نمونه ای- ۱۳ سوال احتمال مقدماتی (تاس)- ۱۲ سوال احتمال مقدماتی (کیسه و مهره)- ۳۰ سوال احتمال مقدماتی (شمارش)- ۱۵ سوال احتمال دو جمله ای- ۸ سوال قوانین احتمال- ۴۰ سوال احتمال غیر هم شانس- ۱۱ سوال احتمال شرطی- ۳۸ سوال احتمال کل- ۳۰ سوال قانون بیز- ۲۰ سوال دو پیشامد مستقل- ۵۳ سوال فصل چهارم:‌ آمار توصیفی و استنباطی متغیر و انواع آن انواع فراوانی- دسته بندی داده ها- انواع نمودار- ۲۶ سوال معیارهای گرایش به مرکز (میانه، مد، میانگین)- ۳۳ سوال معیارهای پراکندگی (واریانس،‌انحراف معیار، ضریب تغییرات)- ۶۱ سوال انواع نمونه گیری- گردآوری داده ها- ۴۳ سوال برآورد نقطه ای- انحراف معیار برآورد میانگین- برآورد بازه ای میانگین- برآورد بازه ای نسبتی- ۵۲ سوال فصل پنجم: نظریه اعداد استدلال ریاضی- ۱۹ سوال قضیه تقسیم- ۳۲ سوال بخش پذیری- ۲۵ سوال ب.م.م- ک.م.م- ۱۹ سوال نظریه اعداد- ۴۹ سوال رقم یکان- ۱۲ سوال معادله همنهشتی- ۲۰ سوال قانون ادغام- ۳۲ سوال کلاس های همنهشتی- ۸ سوال قوانین بخش پذیری- ۲۳ سوال معادله سیاله- ۲۷ سوال فصل ششم: گراف مقدمات- ۳۳ سوال گراف منتظم- ۱۱ سوال گراف کامل- ۲۱ سوال مسیر- ۱۲ سوال دور- ۳۱ سوال همبند و ناهمبند- ۳۱ سوال احاطه گری- ۴۱ سوال فصل هفتم: ترکیبات معادلات با ضرایب واحد- ۴۷ سوال اصل شمول و عدم شمول دو مجموعه- ۲۱ سوال اصل شمول و عدم شمول سه مجموعه- ۱۸ سوال تعداد توابع- ۱۲ سوال اصل لانه کبوتری- ۳۷ سوال