اصول سیستم‌های کامپیوتری و نظریه اتوماتا و زبان‌ها

انتشارات قبولی

مقطع : علوم کامپیوتر
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱