تئوری‌های برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

انتشارات قبولی

مقطع : علوم اجتماعی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۹