بیماری‌ها و انگل‌های آبزیان

انتشارات قبولی

مقطع : مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۱