گرافیک

انتشارات آزاداندیشان

مقطع : استخدامی
نویسنده (های) کتاب : گروه مؤلفین کارآفرینان
تعداد فصول :۱۶
قیمت نسخه چاپی : ۸۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۶