آمار کاربردی

انتشارات پوران‌پژوهش

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : دکتر اکبر عالم تبریز-احمد هژبر
تعداد صفحات : ۵۰۹
تعداد فصول :۱۰
شابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۴۸۱۵
قیمت نسخه چاپی : ۴۶,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۴۵