تئوری های مدیریت

انتشارات پوران‌پژوهش

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : دکتر حسین صفرزاده-مژگان فلاح یساولی
تعداد صفحات : ۹۲۰
تعداد فصول :۵۴
شابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۴۶۹۳
قیمت نسخه چاپی : ۱۳۹,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۸