تحقیق در عملیات

انتشارات پوران‌پژوهش

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : دکتر اکبر عالم تبریز-علی یونسیان
تعداد صفحات : ۵۸۴
تعداد فصول :۲۶
شابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۴۵۹۴
قیمت نسخه چاپی : ۸۳,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۵