مدیریت بازاریابی

انتشارات پوران‌پژوهش

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : عاطفه قمی اویلی
تعداد صفحات : ۳۴۰
تعداد فصول :۲۶
شابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۳۹۹۳
قیمت نسخه چاپی : ۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۶۸