ریاضیات کاربردی

انتشارات پوران‌پژوهش

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : دکتر وحید ناصحی فر
تعداد صفحات : ۵۶۷
تعداد فصول :۱۷
شابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۳۶۷۲
قیمت نسخه چاپی : ۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۴۷