بیمه و تامین اجتماعی

انتشارات آزاداندیشان

مقطع : استخدامی
نویسنده (های) کتاب : دکتر محمد حسن اسدی طاری ـ محمدحسین ترابی فارسانی ـ محمدحسن ترابی فارسانی رضا صدیقی ـ عسل فرج پور
تعداد فصول :۱۶
شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۱۵۷۶۰۴
قیمت نسخه چاپی : ۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۳