هوشبری

انتشارات آزاداندیشان

مقطع : استخدامی
نویسنده (های) کتاب : ندا عابدینی، فریبا عباسزاده افشاري، رضا صدیقی، محمد حسین ترابی، محمدجوربنیان، عسل فرج پور
تعداد فصول :۱۷
شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۱۵۷۱۷۸
قیمت نسخه چاپی : ۸۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۶