بررسی سیستم های قدرت

انتشارات نصیر

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : سعید افشارنیا،حسین حسینی
تعداد صفحات : ۵۴۴
تعداد فصول :۹
شابک : ۹۷۸۶۰۰۶۹۲۷۸۰۰
قیمت نسخه چاپی : ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۰

توضیحات

فصل اول: تاریخچه‌ی شبکه های برق فصل دوم: مفاهیم اساسی شبکه‌های قدرت فصل سوم: مدلسازی عناصر سیستم قدرت فصل چهارم:پارامترهای خطوط انتقال فصل پنجم: مدلسازی خطوط انتقال فصل ششم: ماتریس های امپدانس و ادمیتانس شبکه فصل هفتم: پخش بار فصل هشتم: مدیریت اقتصادی تولید توان فصل نهم: شبکه های توزیع پیوست 1: مدلسازی کامل ژنراتورهای سنکرون