بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد2)

انتشارات نصیر

مقطع : کارشناسی ارشد
نویسنده (های) کتاب : علیرضا اجلالی، مهدی کارگهی، محسن ابراهیمی مقدم، هشام فیلی، محمود احمدیان، تورج نیکوبین، محمود کریمی، ارسطو خلیلی فر، رضا کهن، مازیار زاهدی سرشت، محسن محبی کیا
تعداد صفحات : ۲۲۴
تعداد فصول :۶۲
شابک : ۹۷۸۶۰۰۶۹۷۷۵۶۵