جامع دین و زندگی پایه

انتشارات مهر و ماه

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : سید هادی هاشمی ، زهرا جعفری یزنی ، داوود محمدی
تعداد صفحات : ۵۴۰
تعداد فصول :۷۸
شابک : ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۳۶۳۷
قیمت نسخه چاپی : ۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۷۴