کنکور زبان انگلیسی آسان

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : فرهنگ مصلح
تعداد صفحات : ۱۱۶
تعداد فصول :۳
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۶۱۱
قیمت نسخه چاپی : ۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۰