کنکور حسابداری آسان

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : زهرا عرب
تعداد صفحات : ۳۰۲
تعداد فصول :۴۰
شابک : ۹۷۸۶۲۲۶۴۸۸۰۶۸
قیمت نسخه چاپی : ۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۶