کنکور معماری آسان جلد ۱

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : فرهنگ مصلح
تعداد صفحات : ۲۵۰
تعداد فصول :۶۱
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۹۳۲
قیمت نسخه چاپی : ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۸