کنکور معماری آسان جلد ۲

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : فرهنگ مصلح
تعداد صفحات : ۲۱۵
تعداد فصول :۲۸
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۹۵۶
قیمت نسخه چاپی : ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۸