کنکور معماری آسان جلد ۳

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : فرهنگ مصلح
تعداد صفحات : ۱۹۹
تعداد فصول :۴۱
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۹۹۴
قیمت نسخه چاپی : ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۸