کنکور عربی آسان

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : داریوش حبیبی بسطامی
تعداد صفحات : ۸۴
تعداد فصول :۱۶
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۹۱۸
قیمت نسخه چاپی : ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۶۰