جوشکاری

انتشارات آزاداندیشان

مقطع : استخدامی
نویسنده (های) کتاب : محمد حسین ترابی فارسانی، محمد حسن ترابی فارسانی، رضا صدیقی، عسل فرج پور ، محمد جوربنیان ، سعید کیاکجوري
تعداد صفحات : ۱۰۸
تعداد فصول :۱۲
شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۱۵۷۳۶۲
قیمت نسخه چاپی : ۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۶۹