کنکور ریاضی آسان

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : امیر مطلبی
تعداد صفحات : ۲۰۰
تعداد فصول :۵
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۵۱۲
قیمت نسخه چاپی : ۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۵