کنکور شیمی آسان

انتشارات جوزان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : بیژن شفیع زاده
تعداد صفحات : ۱۱۴
تعداد فصول :۲۱
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۲۷۱۹۸۷
قیمت نسخه چاپی : ۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۰