فیزیک جامع دوازدهم ریاضی (جلد ۱ و ۲)

انتشارات مهر و ماه

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : نصرالله افاضل ، یاشار انگوتی ، مصطفی کیانی
تعداد فصول :۱۵۵
شابک : ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۳۸۴۲
قیمت نسخه چاپی : ۱۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۶۶