تئوری‌های مدیریت

انتشارات قبولی

مقطع : مدیریت اطلاعاتی
نویسنده (های) کتاب : گروه مولفین
تعداد فصول :۳