فیزیک جامع دوازدهم تجربی (جلد ۱ و ۲)

انتشارات مهر و ماه

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : نصرالله افاضل ، یاشار انگوتی ، مصطفی کیانی
تعداد فصول :۱۲۰
شابک : ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۳۷۹۸
قیمت نسخه چاپی : ۱۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۶۶