فیزیک (۳) پایه دوازدهم – رشته تجربی

انتشارات خوشخوان

مقطع : دبیرستان و کنکور
نویسنده (های) کتاب : محسن قرقچیان، محمدرضا خوش سیما
تعداد فصول :۴۰
شابک : ۹۷۸۶۰۰۸۷۹۲۳۰۷
قیمت نسخه چاپی : ۹۲,۰۰۰ تومان تخفیف : ٪۵۰