قبولی > دسته بندی کتاب ها > استخدامی > آموزش و پرورش

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ آموزش پرورش

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدایی انتشارات آزاداندیشان

٪۷۴
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات انتشارات آزاداندیشان

٪۷۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ساختمان و عمران

ساختمان و عمران انتشارات آزاداندیشان

٪۷۲
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال صنایع فلزی

صنایع فلزی انتشارات آزاداندیشان

٪۷۵
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال کامپیوتر

کامپیوتر انتشارات آزاداندیشان

٪۷۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تأسيسات

تأسيسات انتشارات آزاداندیشان

٪۷۱
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری طراحی و دوخت

دبیری طراحی و دوخت انتشارات آزاداندیشان

٪۷۴
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مراقب و سلامت

مراقب و سلامت انتشارات آزاداندیشان

٪۷۷
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری صنایع چوب

دبیری صنایع چوب انتشارات آزاداندیشان

٪۷۹
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روانشناسی پرورشی

روانشناسی پرورشی انتشارات آزاداندیشان

٪۵۶
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس انتشارات آزاداندیشان

٪۵۶
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جوشکاری

جوشکاری انتشارات آزاداندیشان

٪۷۰
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال معماری ایران

معماری ایران انتشارات آزاداندیشان

٪۷۴
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری علوم اجتماعی

دبیری علوم اجتماعی انتشارات آزاداندیشان

٪۷۷
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری عربی - آموزش و پرورش

دبیری عربی - آموزش و پرورش انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دروس عمومی مشترک (فراگیر) - دستگاه های اجرایی (فراگیر)

دروس عمومی مشترک (فراگیر) - دستگاه های اجرایی (فراگیر) انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مکانیک خودرو

مکانیک خودرو انتشارات آزاداندیشان

٪۷۷
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری شیمی - آموزش و پرورش

دبیری شیمی - آموزش و پرورش انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دبیری تربیت بدنی - آموزش و پرورش

دبیری تربیت بدنی - آموزش و پرورش انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دروس عمومی مشترک - دستگاه های اجرایی (فراگیر)

دروس عمومی مشترک - دستگاه های اجرایی (فراگیر) انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد