___ دسته بندیLoading interface...

___ فیلتر انتشاراتLoading interface...

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ توسعه روستایی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه جامعه شناسی روستایی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه روان شناسی اجتماعی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مدیریت و تعاون روستایی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد