قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > علوم انسانی > حقوق

دانلود سوالات و پاسخنامه ارشد حقوق

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال حقوق بین‌الملل عمومی - حقوق

حقوق بین‌الملل عمومی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق اداری - حقوق

حقوق اداری - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال سازمان‌های بین المللی - حقوق

سازمان‌های بین المللی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق تجارت - حقوق

حقوق تجارت - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول فقه - حقوق

اصول فقه - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق جزای اختصاصی - حقوق

حقوق جزای اختصاصی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی) - حقوق

آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی) - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق مدنی (تعهدات) - حقوق

حقوق مدنی (تعهدات) - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آیین داد‌رسی کیفری - حقوق

آیین داد‌رسی کیفری - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال متون حقوق به زبان انگلیسی - حقوق

متون حقوق به زبان انگلیسی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق بین‌الملل خصوصی - حقوق

حقوق بین‌الملل خصوصی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق ارتباطات - حقوق

حقوق ارتباطات - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال متون فقه - حقوق

متون فقه - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق مدنی - حقوق

حقوق مدنی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق اساسی - حقوق

حقوق اساسی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آیین دادرسی مدنی - حقوق

آیین دادرسی مدنی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق جزای عمومی - حقوق

حقوق جزای عمومی - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دروس تخصصی حقوق خانواده - حقوق

دروس تخصصی حقوق خانواده - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال حقوق جزا و آیین داد‌رسی کیفری - حقوق

حقوق جزا و آیین داد‌رسی کیفری - حقوق انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد