قبولی > دسته بندی کتاب ها > دبیرستان و کنکور > دهم

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ دهم

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال تست جامع شیمی دهم

تست جامع شیمی دهم انتشارات نیک انجام

٪۵۶
۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال کتاب تست عربی زبان قرآن دهم از مجموعه مرشد (رشته تجربی و ریاضی)

کتاب تست عربی زبان قرآن دهم از مجموعه مرشد (رشته تجربی و ریاضی) انتشارات مبتکران

٪۴۹
۸,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان انگلیسی ۱ - پایه دهم

زبان انگلیسی ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شیمی ۱ - پایه دهم

شیمی ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۱۴,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال عربی زبان قرآن ۱ - پایه دهم

عربی زبان قرآن ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۷,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دین و زندگی ۱ - پایه دهم

دین و زندگی ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زیست شناسی ۱ - پایه دهم  تجربی

زیست شناسی ۱ - پایه دهم تجربی انتشارات قبولی

۱۰,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فارسی ۱ - پایه دهم

فارسی ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۸,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فیزیک ۱ - پایه دهم  تجربی

فیزیک ۱ - پایه دهم تجربی انتشارات قبولی

۱۷,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضی ۱ - پایه دهم

ریاضی ۱ - پایه دهم انتشارات قبولی

۱۶,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای ایران - پایه دهم

جغرافیای ایران - پایه دهم انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضی (۱) پایه دهم

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضی (۱) پایه دهم انتشارات خوشخوان

٪۶۶
۱۷,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فیزیک ۱ - پایه دهم ریاضی فیزیک

فیزیک ۱ - پایه دهم ریاضی فیزیک انتشارات قبولی

۱۷,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال هندسه ۱ - پایه دهم ریاضی فیزیک

هندسه ۱ - پایه دهم ریاضی فیزیک انتشارات قبولی

۱۱,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جامعه‎شناسی ۱ - پایه دهم انسانی

جامعه‎شناسی ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

٪-Infinity
۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تاریخ ۱ - پایه دهم انسانی

تاریخ ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال علوم و فنون ادبی ۱ - پایه دهم انسانی

علوم و فنون ادبی ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دین و زندگی ۱ - پایه دهم انسانی

دین و زندگی ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال عربی ۱ - پایه دهم انسانی

عربی ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

۷,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضی و آمار ۱ - پایه دهم انسانی

ریاضی و آمار ۱ - پایه دهم انسانی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد