قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > علوم انسانی > روان شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه ارشد روان شناسی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال تست آموز سنا (تاس) روانشناسی رشد

تست آموز سنا (تاس) روانشناسی رشد انتشارات سنا

٪۴۷
۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال متون روان‌شناسی به انگلیسی - روان‌شناسی

متون روان‌شناسی به انگلیسی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی - روان‌شناسی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روان‌شناسی

آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی امور استخدامی - روان‌شناسی

روان‌شناسی امور استخدامی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌سنجی - روان‌شناسی

روان‌سنجی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی صنعتی-سازمانی - روان‌شناسی

روان‌شناسی صنعتی-سازمانی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی علوم شناختی - روان‌شناسی

مبانی علوم شناختی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بالندگی سازمانی - روان‌شناسی

بالندگی سازمانی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آزمون‌های شناختی هوش و استعداد - روان‌شناسی

آزمون‌های شناختی هوش و استعداد - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی عمومی - روان‌شناسی

روان‌شناسی عمومی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی تربیتی - روان‌شناسی

روان‌شناسی تربیتی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی اجتماعی - روان‌شناسی

روان‌شناسی اجتماعی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال رفتار سازمانی - روان‌شناسی

رفتار سازمانی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی صنعتی و سازمانی - روان‌شناسی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و روش تحقیق - روان‌شناسی

آمار و روش تحقیق - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی(به زبان انگلیسی) - روان‌شناسی

روان‌شناسی(به زبان انگلیسی) - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان - روان‌شناسی

روان‌شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روان‌شناسی رشد - روان‌شناسی

روان‌شناسی رشد - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی علوم اعصاب - روان‌شناسی

مبانی علوم اعصاب - روان‌شناسی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد