___ دسته بندیLoading interface...

___ فیلتر انتشاراتLoading interface...

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ علوم اجتماعی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه حوزه ها و مفاهیم اساسی توسعه روستایی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه تئوریهای برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و...

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مردم شناسی فرهنگی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه نظریه های جامعه شناسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه نظریه های مطالعات جوانان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد