قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > علوم انسانی > علوم اجتماعی

دانلود سوالات و پاسخنامه ارشد علوم اجتماعی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال آمار و ریاضی - علوم اجتماعی

آمار و ریاضی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال توسعه روستایی - علوم اجتماعی

توسعه روستایی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی - علوم اجتماعی

مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تئوری‌های برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای - علوم اجتماعی

تئوری‌های برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال نظریه‌های مطالعات جوانان - علوم اجتماعی

نظریه‌های مطالعات جوانان - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مفاهیم و اصول مکاتب مردم‌شناسی - علوم اجتماعی

مفاهیم و اصول مکاتب مردم‌شناسی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مردم‌شناسی فرهنگی - علوم اجتماعی

مردم‌شناسی فرهنگی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال روش تحقیق - علوم اجتماعی

روش تحقیق - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جمعیت‌شناسی - علوم اجتماعی

جمعیت‌شناسی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - علوم اجتماعی

زبان عمومی و تخصصی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال برنامه‌ریزی توریسم - علوم اجتماعی

برنامه‌ریزی توریسم - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال رفاه اجتماعی - علوم اجتماعی

رفاه اجتماعی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال نظریه‌های جامعه‌شناسی - علوم اجتماعی

نظریه‌های جامعه‌شناسی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی - علوم اجتماعی

مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دانش اجتماعی مسلمین - علوم اجتماعی

دانش اجتماعی مسلمین - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فلسفه اسلامی - علوم اجتماعی

فلسفه اسلامی - علوم اجتماعی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد