___ دسته بندیLoading interface...

___ فیلتر انتشاراتLoading interface...

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ علوم تربیتی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه روان‌شناسی تربیتی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه آمار و روش تحقیق

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه تعلیم و تربیت اسلامی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه تکنولوژی آموزشی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه روش‌ها و فنون تدریس

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه زبان عمومی و تخصصی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مدیریت آموزشی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه نظارت و راهنمایی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه آموزش و پرورش تطبیقی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه روانشناسی رشد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد