قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > علوم انسانی > علوم جغرافیایی

دانلود سوالات و پاسخنامه ارشد علوم جغرافیایی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - علوم جغرافیایی

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ژئومورفولوژی - علوم جغرافیایی

ژئومورفولوژی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و احتمالات - علوم جغرافیایی

آمار و احتمالات - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ژئوپلیتیک - علوم جغرافیایی

ژئوپلیتیک - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فلسفه جغرافیا - علوم جغرافیایی

فلسفه جغرافیا - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای شهری - علوم جغرافیایی

جغرافیای شهری - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین - علوم جغرافیایی

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای طبیعی - علوم جغرافیایی

جغرافیای طبیعی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مخاطرات طبیعی و انسانی - علوم جغرافیایی

مخاطرات طبیعی و انسانی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی جغرافیای طبیعی - علوم جغرافیایی

مبانی جغرافیای طبیعی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار - علوم جغرافیایی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - علوم جغرافیایی

زبان عمومی و تخصصی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دروس تخصصی - علوم جغرافیایی

دروس تخصصی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جاذبه‌های توریستی ایران - علوم جغرافیایی

جاذبه‌های توریستی ایران - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی جغرافیای انسانی - علوم جغرافیایی

مبانی جغرافیای انسانی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای پزشکی - علوم جغرافیایی

جغرافیای پزشکی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال منابع آب و خاک (مبانی و ایران) - علوم جغرافیایی

منابع آب و خاک (مبانی و ایران) - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آب و هواشناسی - علوم جغرافیایی

آب و هواشناسی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای سیاسی - علوم جغرافیایی

جغرافیای سیاسی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال جغرافیای انسانی - علوم جغرافیایی

جغرافیای انسانی - علوم جغرافیایی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد