قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > کشاورزی و منابع طبیعی > علوم و مهندسی شیلات

دانلود سوالات و پاسخنامه ارشد علوم مهندسی شیلات

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال میکروبیولوژی فرآورده‌های شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

میکروبیولوژی فرآورده‌های شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شیمی فرآورده‌های شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

شیمی فرآورده‌های شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول روش‌های صید آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

اصول روش‌های صید آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال هیدروبیولوژی عمومی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

هیدروبیولوژی عمومی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تکثیر و پرورش آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

تکثیر و پرورش آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول تغذیه آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

اصول تغذیه آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اکولوژی دریاها - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

اکولوژی دریاها - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شناسایی آلات و ادوات صید - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

شناسایی آلات و ادوات صید - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

زبان عمومی و تخصصی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بیماری‌ها و انگل‌های آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

بیماری‌ها و انگل‌های آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال لیمنولوژی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

لیمنولوژی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول تکثیر و پرورش ماهی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

اصول تکثیر و پرورش ماهی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تکثیر و پرورش ماهی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

تکثیر و پرورش ماهی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال اصول فرآوری محصولات شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

اصول فرآوری محصولات شیلاتی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ماهی‌شناسی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱

ماهی‌شناسی - مهندسی منابع طبیعی(شیلات) کد: ۱۳۱۱ انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد