قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > فنی و مهندسی

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه فنی مهندسی

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد۱)

بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد۱) انتشارات نصیر

٪۵۱
۱۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بررسی سیستم های قدرت

بررسی سیستم های قدرت انتشارات نصیر

٪۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد2)

بانک سوالات مهندسی کامپیوتر (جلد2) انتشارات نصیر

٪۱۰۰
____ تومان
کتاب دیجیتال مجموعه دروس تخصصی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مجموعه دروس تخصصی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضی و آمار مهندسی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ریاضی و آمار مهندسی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

زبان عمومی و تخصصی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بهداشت محیط کار - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

بهداشت محیط کار - ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ایمنی محیط کار - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ایمنی محیط کار - ایمنی، بهداشت و محیط زیست انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت در سوانح طبیعی

مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مدیریت در سوانح طبیعی

زبان عمومی و تخصصی - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال هیدرولوژی و هیدرولیک - مدیریت در سوانح طبیعی

هیدرولوژی و هیدرولیک - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مکانیک جامدات - مدیریت در سوانح طبیعی

مکانیک جامدات - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضیات - مدیریت در سوانح طبیعی

ریاضیات - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زمین‌شناسی - مدیریت در سوانح طبیعی

زمین‌شناسی - مدیریت در سوانح طبیعی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضیات و آمار  - مدیریت نساجی

ریاضیات و آمار - مدیریت نساجی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مباحث مدیریت - مدیریت نساجی

مباحث مدیریت - مدیریت نساجی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال ریاضیات - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

ریاضیات - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال الکتروشیمی و خوردگی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

الکتروشیمی و خوردگی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مقاومت مصالح و تست‌های غیرمخرب - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

مقاومت مصالح و تست‌های غیرمخرب - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال متالورژی فیزیکی و مکانیکی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

متالورژی فیزیکی و مکانیکی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد