___ دسته بندیLoading interface...

___ فیلتر انتشاراتLoading interface...

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ منابع طبیعی شیلات

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه تکثیر و پرورش ماهی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اکولوژی دریاها

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه لیمنولوژی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه ماهی شناسی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اصول تغذیه آبزیان

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اصول تکثیر و پرورش ماهی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اصول روش های صید آبزیان

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه اصول فرآوری محصولات شیلاتی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه شناسایی آلات و ادوات صید

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه شیمی فرآورده های شیلاتی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه هیدروبیولوژی عمومی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد