قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > هنر

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه هنر

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال تاریخ شهر و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

تاریخ شهر و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - برنامه‌ریزی شهری

زبان عمومی و تخصصی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مباحث عمومی شهرسازی ایران - برنامه‌ریزی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی شهری

مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی - برنامه‌ریزی شهری

آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تحلیل فضاهای معماری و شهری - طراحی شهری

تحلیل فضاهای معماری و شهری - طراحی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - طراحی شهری

زبان عمومی و تخصصی - طراحی شهری انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مباحث عمومی شهرسازی ایران - طراحی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران - طراحی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تاریخ معماری و شهرسازی - طراحی شهری

تاریخ معماری و شهرسازی - طراحی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری معماری - طراحی شهری

مبانی نظری معماری - طراحی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری طراحی صنعتی - طراحی صنعتی

مبانی نظری طراحی صنعتی - طراحی صنعتی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان - طراحی صنعتی

تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان - طراحی صنعتی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - طراحی صنعتی

زبان عمومی و تخصصی - طراحی صنعتی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مواد، ساخت و تولید - طراحی صنعتی

مواد، ساخت و تولید - طراحی صنعتی انتشارات قبولی

۶,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری مرمت - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

مبانی نظری مرمت - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

زبان عمومی و تخصصی - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فرهنگ و هنر ایران و جهان - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

فرهنگ و هنر ایران و جهان - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آسیب‌شناسی و فن‌شناسی بناهای سنتی - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

آسیب‌شناسی و فن‌شناسی بناهای سنتی - مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال درک عمومی معماری منظر - مجموعه معماری

درک عمومی معماری منظر - مجموعه معماری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال دروس فنی ساختمان - مجموعه معماری

دروس فنی ساختمان - مجموعه معماری انتشارات قبولی

۶,۵۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد