قبولی > دسته بندی کتاب ها > کارشناسی ارشد > هنر

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد گروه هنر

با نصب اپلیکیشن قبولی و خرید کتاب ها درون این اپلیکیشن به نسخه دیجیتال آنها شامل درسنامه، تمرین و آزمون دسترسی خواهید داشت.

کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - برنامه‌ریزی شهری

زبان عمومی و تخصصی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مباحث عمومی شهرسازی ایران - برنامه‌ریزی شهری

مباحث عمومی شهرسازی ایران - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی - برنامه‌ریزی شهری

آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی شهری

مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال تاریخ شهر و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

تاریخ شهر و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری مرمت - هنرهای تصویری و طراحی

مبانی نظری مرمت - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری عکاسی - هنرهای تصویری و طراحی

مبانی نظری عکاسی - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - هنرهای تصویری و طراحی

زبان عمومی و تخصصی - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال نقد هنری و ادبی - هنرهای تصویری و طراحی

نقد هنری و ادبی - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال آسیب‌شناسی و فن‌شناسی آثار - هنرهای تصویری و طراحی

آسیب‌شناسی و فن‌شناسی آثار - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان - هنرهای تصویری و طراحی

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فن‌شناسی عکاسی - هنرهای تصویری و طراحی

فن‌شناسی عکاسی - هنرهای تصویری و طراحی انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری هنری - هنرهای نمایشی و سینما

مبانی نظری هنری - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال زبان عمومی و تخصصی - هنرهای نمایشی و سینما

زبان عمومی و تخصصی - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال شناخت وسایل ارتباط جمعی - هنرهای نمایشی و سینما

شناخت وسایل ارتباط جمعی - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال درک تصویر و خلاقیت نمایشی - هنرهای نمایشی و سینما

درک تصویر و خلاقیت نمایشی - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال بررسی و نقد آثار سینمایی - هنرهای نمایشی و سینما

بررسی و نقد آثار سینمایی - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال مبانی نظری سینما - هنرهای نمایشی و سینما

مبانی نظری سینما - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
کتاب دیجیتال فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان - هنرهای نمایشی و سینما

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۵۰۰ تومان
کتاب دیجیتال کارگردانی - هنرهای نمایشی و سینما

کارگردانی - هنرهای نمایشی و سینما انتشارات قبولی

۵,۰۰۰ تومان
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوری چیستا نوین قبولی آسان می باشد